KOHALETOIMETAMINE

  • Kaupu saadetakse Eestisiseselt, kui pole kokku lepitud teisiti. Välistarneks palume hinnapäringu saata: info@modernkids.ee.

  • Veebipood kannab Eestisisesed saatmiskulud pakiautomaati kui tellimuse summa on alates 40€ ja kulleriveo ukseni, kui tellimuse summa on alates 150€. Tasuta saatmine ei kehti monteeritud suuremõõtmelisele mööblile. 

  • Üldjuhul on mööbli tarneajaks  kolm kuni neli nädalat (3-4) alates tasumisele kuuluva summa laekumisest ToomDev OÜ arvelduskontole ja kuni neli (4) tööpäeva kui toode on Modern Kids Interior laos olemas. Mööbli maksimaalne tarneaeg on kuni kaheksa (8) nädalat ja seda juhul kui toode puudub tellimise hetkel tootja laos või kui tarneaeg hõlmab kauba tootja tehase tavapärast kollektiivpuhkuse perioodi (s.o juuli algusest kuni augusti lõpuni või detsembri keskpaigast kuni jaanuari keskpaigani).
  • Orienteeruv tarneaeg on Veebipoes kuvatud iga kauba juures eraldi.  

  • Siin ja Veebipoes antud tarneajad on informatiivse iseloomuga ja õigustlikult siduv tarneaeg selgub peale tootjapoolset tarneaja kinnituse saamist. 

  • Veebipoe laos kohe saadaval olevad tooted postitatakse samal või järgneval tööpäeval peale tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti kahe kuni kolme (2-3) tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist. 

  • Kui tellimuse täitmiseks esineb takistusi, mida Müüja ei saa mõjutada ja tarne hilineb, siis informeeritakse Ostjat sellest viivitamatult ja antakse uus tarneaeg. Ostjal on õigus tellimus tühistada, edastades hiljemalt 3 tööpäeva jooksul tarneaja pikenemisest teadasaamisest Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vastava avalduse. Kui Ostja poolt on tasutud ettemaks, siis tagastab Müüja selle hiljemalt 14 päeva jooksul arvates Ostja eelnimetatud avalduse saamisest. Kui Ostja ei teata Müüjale uue tarneajaga mittenõustumisest eeltoodud aja jooksul, siis loetakse ta uue tarneaja aktsepteerinuks.   

Kui pakkumuses ei ole sätestatud teisiti, on Ostja kohustatud Kauba vastu võtma hiljemalt 10 päeva jooksul arvates Müüja teatest, et Kaup on üleandmiseks valmis. Kui Ostja ei ole Kaupa eelnimetatud aja jooksul vastu võtnud, siis on Müüjal õigus nõuda Ostjalt Kauba laos hoidmise kulude katteks leppetrahvi summas 0,05% nõuetekohaselt vastuvõtmata Kauba hinnast iga päeva eest.

  • Kui Ostja ei võta Kaupa vastu ka hiljemalt 30 päeva jooksul Müüja teatest, et Kaup on üleandmiseks valmis, on Müüjal õigus lepingust taganeda, edastades Ostjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse, ja seejärel müüa Kaup kolmandale isikule. Eeltoodud korras lepingust taganemise korral on Ostja kohustatud tasuma Müüjale leppetrahvi suuruses 20% nõuetekohaselt vastuvõtmata Kauba hinnast. Kui Kauba mittevastuvõtmisega Müüjale tekitatud kahju ületab eelnimetatud leppetrahvi suurust, on Müüjal õigus nõuda leppetrahvi suurust ületava kahju hüvitamist. Müüjal on õigus tasaarveldada oma leppetrahvi ja/või kahju hüvitamise nõue Ostja poolt Müüjale tasutud ettemaksuga, ülejääv ettemaksu osa tagastatakse Ostjale.

To Top